17 MART TWİTTER SOHBETİ ÖZETLERİ

Twit­ter soh­be­timizi kaçıran­lar için özet aşağıda!… Konuş­malarımız umuma açıktı diye yayın­lıy­o­rum ama twee­t­inin çıkartıl­masını isteyen varsa lüt­fen tweet atsın! ;D Hep­inize katıldığınız için ve söylediğiniz bütün güzel sözler için teşekkürler!

Not: Tweet­ler hızla yazıldığı için gerekli yer­lerde imla yönün­den düzelt­meler yap­tım… :D

Gül­han: “Dünya’da yaşa­mak pahalı ama içinde yıl­lık bedava Güneş çevresi turu var!” :) Bu güzel bakış açısıyla başlay­alım güne, hep­inize MERHABA!
@mesutesat: Ama sen bu konuda daha şanslısın. Hem güneş, hem de dünya turu atıy­or­sun yıl içerisinde :)
Gül­han: Ben ekstra para ödüy­o­rum çünkü! :)
@mesutesat: Doğru söylüy­or­sun hakkını ödeye­meyiz senin, sayende biz de geziyor sayılırız :) Düşündüm de biz daha mı şanslıyız acaba?
Gül­han: İşte budur!… Bkz: Gül­han Şen’den tek der­ste selam vereni borçlu çıkarma sanatı :) :)
@ honour_rock: Bar­dak boş ama bar­dağım var, yağ­mur suyu ile de dolar diy­or­sun yani ;)
Gül­han: Bar­dağın içinde illa su olması gerek­tiğini düşün­mezsen bar­dağın sırf ken­di­sine sahip olmak da mut­lu­luk vere­bilir zaten.
@ honour_rock: Çiçek koy­duğu­muz vazoya dahi su koy­malıysak eğer, bar­dağın yaratılış gereğini düşünerek dol­masını bek­le­mek yan­lış olma­malı.
Gül­han: Bun­lar beyn­i­mizin alışkan­lık­lar sonucu şart­landırıl­masının düşünüş biçim­leri… Bun­lar­dan koparsak herşeyi farklı görürüz!

@Yusuffblc: Kazablanka’nın tar­ihi belli mi?
Gül­han: 1 Nisan ama şaka değil. :)

@ugurmacar: 78 – 79 ülke gezdin Gül­han, oradan aldık­ların, süs eşyaları filan toplasan 1 ev parası var mıdır? :)
Gül­han: :) Küçük bir dükkan parası çıkar :)
@ugurmacar: Evin­den bir fotoğraf pay­laş­man mümkün mü basit bir köşesin­den, insan merak ediyor. Gülhan’s Museum!
Gül­han: Yaparım bir başka sohbetimizde…

@kaancaliskann: Seni izle­memiz için dünyanın diğer ucuna gitmene gerek yok. Evde otu­rup yayın yap­san da biz yine seni izleriz.
Gül­han: Hiç fena fikir değil dos­tum. Ben evde koltuğa otu­rup sal­lanıp mırıl­da­narak gezdiğim yer­leri anlat­sam oh ne güzel olurdu…

@FBK1911: Bir sunucu da böyle doğal, cana yakın olmadı koskoca Türk tele­vizy­on­larında!
Gül­han: Wwhu­u­uuu bu etike­tle yaşaya­mam, omu­zlarım için çok ağır bir “ilti­fat” oldu bu!

@alptrm: Havalı olduğunuzu biliy­or­dum, ama bu bölümde bayağı havalıy­dınız, uçmak­tan ayağınız yere bas­madı.
Gül­han: Görmemişin helikopteri olmuş mis­ali neredeyse inmeye­cek­tik yere… Neyse ki bir süre sonra midem bulandı da… :)

@MoreMoreless: Hem mon­taj, yapım, yöne­tim, sunucu­luğu saymıy­o­rum zaten. Bütün bun­ları yürüte­bildiğine göre yapım şirketi kur­mayı düşünüyor musun?
Gül­han: Belki 10 sene sonra… Şu an onunla uğraş­maya zamanım yok…
@MoreMoreless: Çok güçlü bir mizahi yönün olduğunu görüy­oruz. Senaryo yaz­mayı veya bir komedi pro­gramı, stand-up pro­gramı yap­mayı düşünüyor musun?
Gül­han: Daha çok aile ve arkadaş çevresinde “komik­lik” yap­mayı, daha under­ground takıl­mayı seviy­o­rum :P
@MoreMoreless: Hangi tarz müzik din­liy­or­sun, en sevdiğin sanatçılar kim­ler ve sine­mada favorite film & yönet­men­lerin kim­ler?
Gül­han: Çok uzun lis­teler içeriyor her ikisi de! Twitter’a ağır gelir :)
@MoreMoreless: Her ne kadar espriyle karışık korkuy­or­muş gibi davransan da aslında çok cesur­sun ve takdir ediy­o­rum. Hakikaten idol­üm­sün!
Gül­han: Söyle­mek iste­diğin şeyleri çak­tır­madan söyle­menin en eğlenceli yolu mizah ;D Ama mizah kul­lan­mada ustalık ister…
@MoreMoreless: Sadece zeki insan mizah yapabilir.

@CemilHaznedar: Amerika’ya giden bir Türk en çok ner­eye rahat uyum sağlaya­bilir Gül­han?
Gül­han: San Fran­cisco bence… İstanbul’u andırıyor…

@maviduman82: Bu soh­bet­leri Twitter’dan değil de takipçi­lerinle buluşup yüz yüze yap­mayı düşünüyor musun ileride?
Gül­han: Güzel olur elbette…Ancak uygun bir vesile ve yer olursa.. Yoksa haydi gelin yarın şura­dayız olmaz ki, altın günü gibi :)

@Aamediko: İsteyip de gidemediğin yer kaldı mı? Yoksa sadece iş olsun diye mi geziy­or­sun artık? :)
Gül­han: Aha­haa aslında gerçek­ten mana olarak “iş olsun diye geziy­o­rum” tabii :) Ama git­mek iste­diğim çok yer var daha! Peru misal…

@CANTSUN: Git­tiğin yer­lerde çek­ilen film­ler­den bölüm­ler gös­teriy­or­sun… Onları izlediğin film­ler­den mi hatır­lıyosun yoksa Google’dan mı? :D
Gül­han: Genel­likle izlediğim film­ler­den hatır­lıy­o­rum… Ama bazen o ülk­eye gitmeden önce özel­likle izlediğim film­ler de oluyor…
@CANTSUN: Dünyada gal­iba 64 tane ülke gezdin ama Türkiye’nin kaç ilini gezdin?… Ya da hiç Ankara’ya geldin mi?
Gül­han: Son rakam­ları ala­mamışsın gal­iba, 75 oldu o..Ankara’ya git­memiş biri var mıdır? Hiç olmadı Anıtkabir’e git­miştir bir kez!
@CANTSUN: Gezi yazısı yazan yazarlara örnek ver diyen hocama GÜLHAN ŞEN cev­abını veren tek kişiyim! :D
Gül­han: Ahahaha..Fırça atarsa da üste çık, yooo yazıyor, inter­net sitesinde filan yazıyor hep de! Çok sıkıştın mı Tempo Travel’da yazıyor de! :)

@ggozde_: Mauritius’un her bölümü bir­birinden güzel. Bu güzel adayı her yer­den izleme fır­satımız oldu. Karadan, havadan, deniz altın­dan :)
Gül­han: Ahaha aynen… Hiç böylesini yap­mamıştım! Haf­taya botanik bahçesi çok güzel asıl, onu da izle bayılacaksın…

Gül­han: Bu arada herkese tek tek yaz­maya çalışıy­o­rum ama yetişemiy­o­rum arkadaşlar, kusu­ruma bak­mayın lüt­fen… Hep­inize tek tek selam ve teşekkür!
@jacksfuckinlife: Ben de geçen Beyrut pro­gramı ne zaman soruma yanıt ala­madım diye gönül koy­muş­tum sana.

@freelast_: Bu kadar gezmeyle özel hay­atına nasıl zaman ayırıy­or­sun? Bu şart­larda kimse evlen­mez seninle. :) Ya da mecbur seninle gelir..
Gül­han: Ahaha aslında her erkek yılın yarısında evde olmayan bir kadın ister! :) İste­mez mi? :D

@KatirciElifEbru: Mauritius’taki Müs­lü­man­ların bize yap­tık­ları yardım­ları duyunca ürperdim. Kim kimin için evini, yerini satar bu devirde. Teşekkür­ler.
Gül­han: Ben de öğren­ince çok duygu­lan­mıştım ve pay­laş­mak iste­dim bu bil­giyi sizlerle… Mauritius’a kalbimiz daha yakın artık!

@Defkornes: Her söylenene cevap yazma hırsınızı pek anlayamıy­o­rum :)
Gül­han: Biz ona neza­ket diy­oruz :)
@Defkornes: Aksini düşün­medim, ondan şüphem yok :)
@Distimili: Bu yüz­den çok seviliyor.

@nihand: Hemen herşeyi bilmek çok sıkıcı, soru bula­madım ;) Sizinle gezmek alışkan­lık yapıy­or­muş, ya daha bir hafta oldu ama çok özledim!
Gül­han: Nihaaaaaan! Ben de özled­immm inan :( Ne güzeldi bizim Beyrut grubu­muz ya! Yine gel yine geeeel! Bi de foto­ları yolla maile.

@Distimili: Çook tatlısın, bu tatlılığın ve yüreğinin tem­i­zliği pro­gramına yan­sıyınca güzel bir pro­gram çıkıyor ortaya.
Gül­han: Teşekkür ederim… Biz içimizi temiz tut­tukça kalbimizin güzel­liğini de göre­bilir insan­lar… Budur felsefem,çabalıyorum! ;)

@recel_yapan_ari: Cem Yıl­maz kadar komiksin… Pro­gramına bayılıy­o­rum… :)
Gül­han: Cem Yıl­maz demeye­lim de.. :) O kadar şeye­t­meye­lim onu da..:) Hani Cem Yıl­maz çünkü o anladın mı!?! :D @CMYLMZ RULES!
@recel_yapan_ari: Türkiye’nin en komik, en eğlenceli, en matrak, en güzel, en özel sunucusu desek ???
Gül­han: Hımmm! Olur olur bun­lar bak, beğendim… Adın neymiş senin!? Eski ilti­fat usta­ların­dan kim kaldı bugüne bugün ;)

@CaglarKolukisa: Bugün izlediğimiz bölümün çekim tar­ihi nedir, hep bunu merak ettim. Sizi ne kadar gün­cel göre­biliy­oruz bütün derdim bu :)
Gül­han: Ola­bile­cek en gün­cel halim! Bir iki hafta öncesinde çek­iliyor yayın tarihinin…

@the_nightwish: Sıradaki yol­cu­luk ner­eye?
Gül­han: Kazablanka-Rabat-Marakeş! http://www.galaksiseyahatkulubu.com

@superclarkie81: Saçlarda prob­lem çıktı, kaç defa topla diy­o­rum şu saçları, çizmek prob­lem oluy­orrr!
Gül­han: :) Kalıp gibi çiz sen de, tel tel detaya inme! Ya Ömer Çelakıl’ın ani­masy­on­larını çizsey­din? Buna da şükret!

@Eceerkenn: Gül­haaaaaan
Gül­han: Eceeeeeeee! Ece nerede bizim kahveeeee??? Ah demiş­tim ben bu kız cimri diye de inan­mamıştı kim­seee :P
@Eceerkenn: Haha­haha gel Kalamış’a hadi!
Gül­han: Kalamış‘a mı? Öhöm biraz uza­k­tayım oraya… Bu hafta KESİN ama KESİN buluşalıııııım! Hiç olmadı pro­grama gele­ceğim artık! :)
@Eceerkenn: Süper :) Kahve ısmar­larım bak :) Mah­mood hem de.
Gül­han: Huu­u­u­uvvvv :) Çok güzel reklamın bu arada, geçen­lerde gördüm…

@MuratTavman: Komşu­u­uuu! Nerel­erdesin ya?
Gül­han: Komşum evin yüzünü gören mi var ki! Ben yokken gözku­lak oluy­or­sun değil mi kapıya filan? :)
@MuratTavman: Aşk olsun komşu! Elbette. :)
@ugurmacar: Yılda kaç ay evde kalıy­or­sun Gül­han, evde kalmadığın halde kira öde­mek nasıl bir duygu acaba? :) Kiracıysan tabii..
Gül­han: İşte kanayan yarama tuz bastın! Aynı şeyi ben de düşünüy­o­rum bazen.. :) En iyisi kar­a­vana taşınmam!

@CihangirliHamdi: Ben senle konuş­muyom!
Gül­han: Hamdi ne oldu gene! Mamanı suyunu esirgemiy­o­rum, kumun her gün temiz, sevgi desen bol bol yine nankör­lük yine nankör­lük! :)
@CihangirliHamdi: Beni gezi ekib­ine ala­cak­tın kedi olarak, ben napayım evde bi mama bi kumla!
Gül­han: Hamdi alırım almasına da çok yara­mazsın hacı ya, bi ip, bi sinek görünce deli oluy­or­sun, ken­dini kaybe­diy­or­sun!
@CihangirliHamdi: Bırak ya hep öyle diyon, sanki sinek kovala­masam ala­can, herkesin kendine göre hobisi var alla alla, ben bek­liyom aklında olsun.
Gül­han: Tamam Hamdi­ciğim de peki tır­naklarını neden sürekli bavu­lumda tör­pülediğini söyleye­bilir misin peki!?
@CihangirliHamdi: Napa­bilirim kaşın­tısını anca senin bavul alıyo, ayakkabılarında kaşısam daha mı iyi olacaktı!

@skytiret: Evlen ben­imle! :)
Gül­han: Şimdi biraz işim var olmaz! :D

@ZAyseguLL: Müzik zevkiniz hakkında bilgi ala­bilir miyim?
Gül­han: Bunu uzun uzun başka bir zaman konuş­mak lazım, müzik benim için çok özel ve kut­sal… İki kelimeyle geçiştiremem…

@ela_acar: Mavi kele­bekli bi aksesuar gördüm geçen gün. Evet evet hani şu ruhunu yansıtan,.küpelerini falan almıştın :) Aklıma geldin hemen!
Gül­han: Evet ben­imle bir bağı var kesin mavi kelebeğin…

@ozgeyamak: Türkçe kul­lanımına ne kadar dikkat ettiğinizi bilen biri olarak, “her şey”in ayrı yazıldığını hatır­lat­mak iste­dim. :)
Gül­han: Biliy­o­rum ama bunun man­tığı konusunda beni ikna eden ola­madı! :) İngilizce’de “no thing”, “every thing” değil.. Bizde neden öyle?

Gül­han: Hoooov saat 2 buçuk olmuş! Dağılalım derim… Hava çok güzel, dışarı çıkın, tadını çıkarın! Herkese çok teşekkür­ler, haf­taya görüşürüz…

Share and Enjoy:
 • Print this article!
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Yorum yaz

Yorum yazabilmek için üye olmanız ve giriş yapmanız gerekmektedir.