MERHABALAR 34! Ne 34 mü dedim?!

Sevgili Dost­lar!
Sitem yenilenme aşa­masında olduğu için uzun zamandır yeni bir şeyler ekleme, yazma konusunda aylak­lık ettim, farkın­dayım, özür… Bit­ince yazarım, hele bir yenilensin eklerim derken üzerinden aylar geçti…

Bugün gün­ler­den “34. Doğum Günümün” de olması vesile­siyle siz­leri pro­gramla ve ben­imle ilgili gelişmel­er­den hab­er­dar etmek istedim!

Önce­likle doğum günümü kut­lamış, kut­layan, kut­lay­a­cak olan herkese teşekkür ederim!
34…34…34… Bu rakamı yazarken sayıya yabancılaşıy­o­rum ve benim yaşım olduğuna inan­makta güçlük çekiy­o­rum çünkü benim o kadar büyüdüğüm­den haberim yoktu gerçek­ten!.. :) Şimdi fark ettim valla! Ve sorarsanız da nasıl olmuş bilmiy­o­rum… Ben zamanın bir yer­lerinde takılıp kalmışım da o sırada üstüme bir­den 15 – 20 yıl ekleyiver­mişler gibi hissediy­o­rum :) Çocukken ne kadar büyük görünür oysa 30’lu yaşların­daki insan­lar değil mi? Onlar artık “büyük­tür” çünkü! Genel­likle kendi çoluk­ları çocuk­ları olur, işleri güç­leri… Hal­buki insanın ruhu, için­deki kişi, yaşadığı yıl­larla, yap­tık­larıyla değil, hay­ata bakış açısıyla ilgili belli ki… Allah nasip eder de yukarı­daki rakamı ikiye kat­larsam eğer birgün, umuy­o­rum ki o gün de şu an bak­tığım gibi bak­a­bilirim hay­ata ve yaşadığım her anın kıymetini bilir, tadını çıkarırım…

Gele­lim işlere güçlere :)

1) Her ne kadar pro­gram sezon finali yapsa da ben çekim­lere devam ediy­o­rum. Yeni sezona başla­madan önce stok çekim­leri yap­mak lazım malum! En son Rusya’ya “Beyaz Geceler”i yaşa­maya git­tik! Git­tiğimize de değdi doğrusu…St. Petersburg’da hava 01:00’de ancak kararıyor ve hemen 3 saat sonra da aydın­lanıy­ordu… Açıkçası bizler de hava karar­madan otele dönme taraftarı değildik pek :) Oradan hızlı trenle Moskova’ya geçtik…

2) Çoğul konuşuy­or­sam bir nedeni var! “Geçtik”, “git­tik” derken kam­era­man arkadaşım ve kendim­den söz etmiy­o­rum sadece. ”Biz” dediğim Galaksi Seya­hat Kulübü’nün kıymetli gezgin­leri. Bilmeyen­ler vardır mut­laka o yüz­den takdim edeyim: Artık sizler de gezi­ler­im­ize gelebiliy­or­sunuz! Çünkü Mavi Morfo Seya­hat Acen­tası bize özel yani Galaksi Seya­hat Kulübü’ne özel turlar düzen­liyor. Tıpkı bir tura katılır gibi katıla­biliy­or­sunuz bu gezilere ancak tabii ki sayı sınırımız var. En fazla 25 – 30 kişiyle git­tiğimiz bu seya­hatlerde herkes bir­biriyle hemen kay­naşıyor çünkü herkes pro­gramın eğlenceli tarzını seven eğlenceli ve neşeli insan­lar… Bir yan­dan pro­gramın çekim­lerini yapıy­oruz bir yan­dan gezip keşfediy­oruz.
Gelen­ler gezi­lerin çok güzel geçtiğini ve hatta GSK bağım­lısı olduk­larını söylüy­or­lar ben onların yalancısıyım :) Detay­lar için www.mavimorfo.com site­sine göz atabilir.

3) Yakın gele­cekte Berlin-Prag, Kanarya Adaları, Zagreb-Lyublyana gibi des­ti­nasy­on­larımız var… Yaz boyunca çek­ile­cek olan bu yer­leri Gülhan’ın Galaksi Rehberi’nde Eylül’den itibaren seyre­de­bilirsiniz. Yeni sezonda yeni yayın günüm ve saa­tim belli olunca siz­leri de hab­er­dar ederim elbette. Hem buradan, hem de Twitter’dan (@Gulhan_Sen) duyu­ru­ları yapacağım…

4) Ara sıra gezi­ler­im­izi kaleme aldığım Tempo Travel Dergisi’nin 2012 Yaz sayısında Mau­ri­tius’ı anlat­tım. Dolu dolu, muhteşem fotoğraflarla süslü bir yazı oldu. Oku­manızı tavsiye ederim…
Gez­gin Der­gisi içinse ben­imle röpor­taj yap­tılar. Bu ayki (Tem­muz) sayısında okuya­bilirsiniz. Bu röpor­tajı da gezi­ler­im­den der­lenen fotoğraflar süs­lüyor, mer­ak­lısına! :) Her iki dergiyi de D&R’larda bulabilirsiniz.

Şimdi­lik diye­cek­lerim bu kadar, hep­inize harika bir yaz, nefis tatiller diliyorum!

GGR YILIN EN İYİ KÜLTÜR PROGRAMI!

Gülhan Şen-OMÜ Medya Ödülü

Sevgili Dost­larım,
Yazıma önce­likle çok güzel bir haberle başla­mak isterim! Gülhan’ın Galaksi Rehberi “Yılın En İyi Kültür Pro­gramı” seçildi!
Bu yıl ikin­cisi düzen­le­nen Sam­sun Ondokuz Mayıs Üniver­sitesi Medya Ödül­leri’nde kazanan­ları belir­lemek üzere inter­net­ten 500.000 kişi oy kul­lan­mış! Benim kat­e­gorimdeki çok değerli 9 ismi geride bırakarak “En İyi Kültür Pro­gramı” ödülünü almam gerçek­ten gurur verici, bu vesi­leyle bana oy veren tüm arkadaşların da eller­ine sağlık diy­o­rum, siz­lerin de bu ödülde payı var yani! :)

Samsun’a ödülümü almak üzere gitmeden hemen bir gece önce döndüm Mau­ri­tius’dan… Aktar­malarla dile kolay 17 saat boyunca yol­day­dım… Benim için en ilginç gezil­er­den biri oldu Mau­ri­tius! Hem gezip gördük­ler­imin güzel­liği açısın­dan hem de yaşadık­larım açısın­dan… Ailem­dem gördüğüm abartılı sevgiyi, “canım yavrum, biri­cik kardeşim, kral ablam” itibarını yeryüzünde bir de Mauritius’da gördüm! :) :D

Gülhan-Mauritius

Pro­gramda anlat­a­cağım hep­sini uzun uzun tabii ama şöyle kısaca bir özet geçeyim… Efendim Mau­ri­tius Tur­izm Tanıtım Depart­manı, ülk­eye gitmeden önce kendi­ler­ine attığım “biz çekime geliy­oruz, valla yardımcı ola­bile­ceğiniz ne varsa bize çok fay­dası olur” şeklin­deki naçizane mail­imi almış, pro­gramı araştırıp soruş­tur­muş ve tüm hazır­lık­ları yap­mışlar! Taaa Hint Okyanusu’ndaki cen­net ülkelerinin, ülkem­izdeki tanıtımı için önemli bir gezi pro­gramı olarak gördük­leri Gülhan’ın Galaksi Rehberi’nin tüm kon­forunu sağla­mak için de sefer­ber olmuşlar! :) Tüm bun­lar­dan hab­er­dar olmayan bizse daha havaalanında başlayan ilgi ve alakayı görünce pek bi şaşırdık haliyle, ne oluyor dedik!? :)

Son­rasında çekim­ler­imiz için tah­sis edilen özel aracı, şoförü, havadan çekim­ler yap­mamız için verdik­leri polis helikopterini, hemen bir günde her yer­den aldık­ları çekim izin­lerini, biz­imle röpor­taja gelen Mau­ri­tius gazetelerini, canlı yayına bağ­landığım radyo ista­sy­on­larını, gazetede bizi görüp sokakta tanıyan ve imza alan Mau­ri­tius­lıları, Tur­izm Bakanı’yla yap­tığım röpor­tajı… Tüm bun­larıysa pro­gramda izleyin derim, ancak görün­tüler ilgi ve alakanın ulaştığı nok­tayı anlata­bilir çünkü… Bir ara bu işte bir tuhaflık var ama dur bakalım deyip Lady Gaga’ya ben­zeyip ben­zemediğimi bile sorgu­ladım içim­den… :D

Aşağı­daki lin­kler­den hakkımızda yapılan bazı haber­leri görebilirsiniz…

http://www.lemauricien.com

http://www.ilemaurice-tourisme.info

http://www.defimedia.info

http://www.orange.mu

Gülhan-Botanik Bahçe

Onlar bizi çok sevdi biz de onları ve ülkelerini çok sevdik tabii! Mau­ri­tius muhteşem güzel bir yer, şu düny­aca kıskanılan tropikal bal­ayı adaların­dan… Ama doğal güzel­lik­leri ben­z­er­lerinde olduğu gibi sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil… Gezip göre­bile­ceğiniz sıra dışı doğal oluşum­ları var.. Oldukça gelişmiş bir yer olduğu için tur­istlere ülkelerinde alışmış olduk­ları kon­foru sunan pek çok Avru­pai tesis­leri var… Beş yıldı­zlı 100’den fazla resortu saymıy­o­rum bile… İnsan­ları çok sıcakkanlı ve yardımsever.Multi-kültürel bir ülke olduğu için pek çok değişik kültürel etkin­liğe tanık olma şansınız da var! Mesela biz Hin­duizm inancına sahip olan­ların kut­ladığı Maha Shiv­ara­tri törenin­deki 500 Bin Hintli hacının gidip ziyaret ettiği kut­sal Grand Bassin Gölü’nü görüntüledik…

Mau­ri­tius benim için koca dünyada gön­lümde özel bir yer etmiş küçücük ve çok güzel bir ülke artık… O yüz­den siz de tanıyın orayı isterim… Yapım aşa­masında veya yayında bir aksi­lik olmazsa 3 Mart ve 10 Mart’da saat 11:00’de Tv8’de izleyebilirsiniz!

Soh­beti kaçıranlara…

Sevgili Arkadaşlar, soh­be­timizi kaçıran­lar için küçük bir özet hazır­ladım. Konuş­malarımız nasılsa umuma açıktı ve kız­mazsınız diye yayın­lıy­o­rum ama twee­t­inin çıkartıl­masını isteyen varsa lüt­fen tweet atsın :) Hep­inize katıldığınız için ve söylediğiniz bütün güzel sözler için teşekkür­ler; buraya sadece başkalarının da kafalarında ola­bile­cek soru­lara cevap niteliğin­deki konuş­maları koydum…

Not: Tweet­ler hızla yazıldığı için gerekli yer­lerde imla yönün­den düzelt­meler yap­tım… Ne yapalım bu da benim takın­tım işte! ;)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN…

GALAKSİ SEYAHAT KULÜBÜ

TV Gulhan Sen

Sevgili Dost­larım,
Sizlere güzel bir haberim var! Seya­hat tutkun­larını, gez­gin ruh­ları bir araya getirmek, yeni diyarları hep beraber keşfet­mek için artık Galaksi Seya­hat Kulübü var ve bizler hep bir­likte çıkıy­oruz bazı özel gezilere!

Tur­izm pro­fesy­onel­leri ile beraber oluş­tur­duğu­muz gezi rota­larımızı ben size hem buradan hem Twit­ter adres­im­den duyu­ra­cağım ve eğer sizin için de doğru yer ve doğru zamansa o seya­hat için, hiç dur­mayın bize katılın derim! :)

İlk seya­ha­timiz benim çok merak ettiğim Ortadoğu’nun caz­i­beli şehri Beyrut’a…8 Mart Dünya Kadın­lar Günü’nde çıkıy­oruz yola… Ann­enize, eşinize hoş bir sür­priz bile ola­bilir bu diye düşündüm şu an… Ve artık ne mutlu bize ki zorlu çekim aralarında soh­bet ede­ceğimiz, yeni dostluk­lar kura­bile­ceğimiz seya­hat­sev­er­ler ola­cak yanımızda! Bunun bize değişik bakış açıları, hikayeler kat­ması bir yana hiç olmadı bir­i­leri de el atar çan­tamı bavu­lumu taşı­mama yardım eder belki diy­o­rum ;) ) “Gül­hancığım aç kalma yavrum” diye bana börek­ler çörek­ler yediren tatlı teyzelerim, “üşüme çocuğum al şunu” diye ince giyindiğim yer­lerde bana mon­tunu uzatan abi­lerim, efendime söyleyeyim “bu kahve de ben­den olsun” diyen akran­larım filan haha :) ) Bu güzel hayal böyle uza­yıp gider :) ) Heye­can­lıyız ve bekliyoruz!

http://www.galaksiseyahatkulubu.com

LETONYA’NIN GÜZEL BAŞKENTİ RİGA…

Riga-GGR
Kış mevsi­minde git­tiğimiz için buzzz gibi bir havaya ve ince ince yağıp çak­tır­madan bizi ısla­tan yağ­mura rağ­men, güzel­liğin­den hiçbirşey kay­bet­meyen bir şehri tanıdım geçen­lerde… Çok beğendim, çok sevdim görür görmez! Letonya’nın başkenti Riga’dır size bah­set­tiğim bu güzel!

Gülhan-Riga

O kadar şık, o kadar stil sahibi ki etrafta dolaşırken binaların mimari­sine ve deko­rasy­on­larına bak­mak­tan fazla hızlı ilerleyemiy­or­sunuz. Riga, Art Nou­veau akımının şahane örnek­ler­ine ev sahipliği yapan bir şehir, alın size iki tane bina detayı mesela!

Art Nouveau-GGR

Art Nouveau Detay-GGR

Aynı şekilde restoran­ların dış cephe süslemeleri ve deko­rasy­on­ları da ren­garenk, masal evi gibi…
Riga-Restoran-GGR
Birçok efsane ve eğlenceli hikaye var Riga ile ilgili… Onlar­dan biri aşağı­daki fotoğrafta görülen Kedi Evi… Vak­tinde öfkeli bir tüc­car, atıldığı Esnaflar Birliği’ne kızgın­lığını belli etmek için evinin tepe­sine kızgın kedi heykel­cik­leri koyup kuyruk­larını Esnaflar Birliği’nin binasına doğru çevir­miş! :) Keşke herkes öfkesini bu kadar eğlenceli ve sanat­sal biçimde ifade etse, değil mi!? :)

Riga-Kedi Evi-GGR

Riga’yla ilgili bun­lar gibi birçok seyre değer mekanı, konuyu bu haf­ta­sonu ve önümüzdeki haf­ta­sonu Gülhan’ın Galaksi Rehberi’nde izleye­bilirsiniz!

Letonya Riga 1.Bölüm: 28 – 29 Ocak Cumartesi-Pazar saat 11:00’de…
Letonya Riga 2.Bölüm: 4 – 5 Şubat Cumartesi-Pazar saat 11:00’de TV8’de…

33 YIL…

Gülhan Şen-16 Temmuz 2011
Yukarı­daki rakam benim mil­yarlarca yıl hiç varol­madığım evrene kaç sene önce katıldığımı gös­teriyor; bir başka bakış açısıyla da içinde şu ana kadar geçirdiğim süreyi tabii…
Evet 33 yıl önce tam bugün 16 Tem­muz 1978’de ben de katılmışım devasa bilmecenin, bul­macanın içine… Ve ben de herkes gibi kendi yolumu, sebe­bimi, anlamımı bulma peşindeyim o gün bugündür.

Yap­tığım iş ve o işin dolaylı sonucu olan siz­lerin dostluğu da muhakkak ki bir yer kaplıyor benim hay­atımda, siz­leri bire­bir tanısam da tanı­masam da… Bu nedenle sitesinde kendi kendine doğum gününü kut­layan bir manyak olmak­tan öte :) :) :) kendimce özel olan bu günde size de bir teşekkür etmeyi borç bilirim, benim dünyamla kesiştiğiniz için!..

Share and Enjoy:
 • Print this article!
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS